Audyt logistyczny wykonywany przez firmę Aspekt

Audyt logistyczny wykonywany przez firmę Aspekt jest dogłębną analizą, na bazie jakiej eksperci później udzielają porad przedsiębiorcom i wdrażają zalecone zmiany. W efekcie, powstaje optymalizacja realizacji procesów i funkcjonowania infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwie należącym do przedsiębiorcy. Zleceniodawcy mają do wyboru, czy chcieliby zdecydować się na quick check, czy audyty pogłębione.

W pierwszym przypadku zdefiniowane zostają obszary krytyczne. W drugim audyty nazywa się jako procesowe i poszerzone są one o określone rekomendacje i wdrożenia. Klient może więc zdecydować się na dalszą współpracę, gdy realizowane są podpunkty z oferty takie jak Komputery mobilne Zebra lub inne.

Obszar działań w czasie każdego audytu to: analizowania skuteczności procesów, analizowanie i optymalizowanie transportu wewnętrznego, analizowanie i zoptymalizowanie tras dostaw, projekty magazynów i infrastruktury magazynowej, plus optymalizacja geograficzna oraz lokalizowanie centrów dystrybucyjnych.

Analiza efektywności procesów dotyczy stref jakimi są: składowanie oraz optymalizacja stanów magazynowych, kompletowanie dostaw, wewnętrzny ruch towarowy, jak i procesy załadunku oraz transportu. Szczegółowy audyt zawsze wychwytuje newralgiczne dla konkretnego zakładu sfery i na tej bazie wyznaczane są dalsze reguły współpracy.

Dodaj komentarz