Inwestowanie pieniędzy na giełdzie walutowej vs nieruchomości – co wybrać?

W porównaniu z innymi rodzajami inwestowania nadwyżek finansowych, giełda walutowa będzie niezmiernie wartościowym sektorem, na którym występuje bodaj największa płynność oraz najogromniejszy dzienny obrót kapitałowy. Inwestowanie na giełdzie walutowej ma okazję odbywać się w dwojaki sposób. Jedną ze witryn internetowych transakcji realizowanych w ramach giełdy kapitałowej są inwestorzy, jakich główną formą inwestowania i zarabiania dewiz jest spekulacja giełdowa. Drugą witryną internetową transakcji giełdowych są zwykle podmioty gospodarcze trudniące się wwozem i eksportem różnorodnych dóbr (towarów i usług). W obrocie następujących w ramach giełdy walutowej biorą udział też banki centralne krajów, jakich waluta jest przedmiotem obrotu na giełdzie.

Do obowiązków banków centralnych tych państw należy pilnowanie a równocześnie zapobieganie pojawienia się nadmiernie natężonego wzrostu lub spadku cen konkretnej waluty a też prowadzenie interwencyjnej formy sprzedaży lub ewentualnie zakupu rodzimej waluty. Członkiem giełdy walutowej ma prawo być każda jednostka mająca dostęp do komputera powiązanego z siecią internetową, co uwydatnia Roman Ziemian. Rynek nieruchomości jest w ostatnich latach mało solidnym narzędziem inwestycyjnym. Największe zyski można było osiągnąć na początku ubiegłego dziesięciolecia, kiedy to ceny nieruchomości proponowanych na polskim rynku były stosunkowo małe. Osoby inwestujące w tym czasie swoje nadwyżki finansowe w nieruchomości, już po kilku latach mogły nie wyłącznie odzyskać zainwestowanie pieniądze, jakkolwiek z powodzeniem odebrać nawet 300% zysku.

Najbardziej pomyślne było inwestowanie w lokale mieszkalne i grunty budownicze. To oczywiście ich wartość wzrosła najbardziej, obdarowujący ich posiadaczy potężnymi przychodami. Pomimo, że aktualnie inwestorzy decydujący się na umieszczeni środków pieniężnych w nieruchomości nie są w stanie liczyć na kilkukrotne pomnożenie swoich pieniędzy w niezwykle krótkim czasie, bezustannie inwestycje w nieruchomości uważane są za jedne z najbardziej przydatnych, a jednocześnie obarczonych najmniejszym niebezpieczeństwem.

W historii polskich inwestycji w nieruchomości, niezwykle nieczęsto dostrzega się okresy stanowczego spadku cen nieruchomości, a nawet jeżeli takie miały miejsce, trwały przeważnie bardzo krótko. Obecnie niesłychanie pomyślne jest lokowanie pieniędzy w mieszkania pod najem.

Dodaj komentarz