Polska armia – wsparcie fachowców dla obywateli

Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej powstały w roku 1918, a gruntowniej biorąc w dniu 12 października. Pierwszym komendantem lokalnej armii był marszałek Polski – Józef Piłsudski. Zgodnie z Konstytucją najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych w naszym państwie jest Prezydent, którą to funkcje obecnie piastuje Andrzej Duda.

Po prezydencie najważniejszą figurą w armii lokalnej będzie minister obrony narodowej, jemu otwarcie podlega właściciel przedsiębiorstwa sztabu łącznego Wojska Polskiego, jaką funkcję sprawuje obecnie generał Mieczysław Cieniuch. Budżet stworzonego przez nas wojska – jego wysokość – jest zapisana regulacją, wynosi on 1,95 procent produktu krajowego brutto, co w roku 2011 dało kwotę zupełną 30 miliardów złotych. W tej chwili służbę w polskiej armii pełni 120 generałów, w ogóle oficerów jest ponad 21 tysięcy, podoficerowie to poniekąd 40 tysięcy żołnierzy, resztę natomiast – powyżej 36 tysięcy stanowią szeregowi. Od lutego 2009 roku w Polsce sfinalizowano nabór obligatoryjny do wojska, od tego czasu mamy armię wyłącznie zawodową.

Z każdym rokiem narasta siła armii naszej, stary sprzęt wymieniany jest na innowacyjny, zgodnie z wymogami natowskimi – współdziałając albowiem w ramach NATO nasza idealna armia musi być kompatybilna – bierzemy udział w licznych akcjach i misjach obcych w ramach NATO, ONZ oraz UE – to potwierdza saperskie.pl – nadzór archeologiczny i saperski. Wojsko krajowe ma obecnie – od roku 2005 – nowoczesne myśliwce F-16, zakupione od Amerykanów, coraz znacznie więcej mamy współczesnych wozów bojowych KTO Rosomak, ponadto w skład najnowszej generacji uzbrojenia naszej profesjonalnej armii wchodzą śmigłowce bojowe SW-4 jak także rakiety typu spike. Od 10 ponad lat stworzona przez nas armia bierze czynny udział w wojnie na terenie Afganistanu, w ramach misji NATO, nasze myśliwce pełnią służbę chroniąc nie wyłącznie polskie niebo, ale w ramach kooperacji NATO patrolują również przestrzeń powietrzną nad Litwą oraz Łotwą. Sukcesywnie też wymieniane są takie szczegóły wyposażenia naszej profesjonalnej armii w jaki sposób broń strzelecka, auta transportowe oraz środki komunikacji.

Dodaj komentarz