Usługi komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Strzeleckiego

Usługi komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Strzeleckiego to świadczenia zaliczane do profesjonalnych. Sprawne działania sprawiają, że zleceniodawcy, którzy do tej pory korzystali z jego usług są z tego zadowoleni. Poziom wiedzy oraz doświadczenie, jakimi dysponuje komornik zawiercie mają wpływ na jego rzeczowe podejście. Tym samym, jego kancelaria szybko stała się jedną z bardziej rozpoznawalnych na Śląsku. Komornik zarządza kancelarią w sposób nowoczesny, mając świadomość tego, jak dynamiczne metamorfozy aktualnie się odbywają.

Z tego powodu też wprowadzony jest w kancelarii doskonale działający system informatyczny. Spersonalizowane oprogramowanie pozwoli na niezakłócone pozyskanie istotnych dla wyznaczonego postępowania egzekucyjnego informacji. Solidne postępowania są regularnie monitorowane, a klienci również mają do wszystkiego dostęp na bieżąco. Komornik ten ma uprawnienia do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całego obszaru właściwości apelacji katowickiej.

Zajmuje się on prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, jakie mają na celu realizację tytułów wykonawczych. Główne usługi z jakich można skorzystać w kancelarii to: egzekucja świadczeń finansowych, doręczenia na zarządzenie Sądu, egzekucja świadczeń niepieniężnych, protokół stanu faktycznego, zabezpieczenie roszczeń oraz nadzorowanie licytacji. Kancelaria ma dostęp do Ognivo, pozwalającego na bezpieczną komunikację pomiędzy instytucją bankową a komornikiem.

Z tego względu umożliwione jest terminowe wysyłanie pytań o rachunki bankowe dłużnika a także o ich elektroniczne zajęcie. Zadanie pytania nie wymaga uiszczenia zaliczki. Na dodatek kancelaria ma też wgląd do EPU, co pozwoli na skierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika za pomocą platformy e – sądu. EPU ID kancelarii klienci mogą znaleźć w danych kontaktowych na stronie. Elektroniczne Księgi Wieczyste umożliwią natomiast uzyskanie informacji o nieruchomościach dłużnika w drodze pytań przesyłanych drogą elektroniczną.

Dodaj komentarz