Wsparcie i obsługa notarialna traktująca sprzedaży bądź też kupna posiadłości

Nabycie mieszkania czy innej działki, a także transakcja zamiany, żeby być w pełni poparta umową i prawomocna, musi odbywać się na zasadzie aktu notarialnego. Deweloperzy wyprzedający oryginalne mieszkania na rynku pierwotnym oraz pośrednicy fascynujący się handlem nieruchomościami na rynku wtórnym na ogół umawiają się z kontrahentami w zaprzyjaźnionej kancelarii notarialnej. Wypływa z tego pewien komfort wzajemnego zaufania w trakcie kooperacji. Zatem notariusz, jaki zna pośrednika planującego transakcję ma prawo liczyć na to, że obiecane dokumenty pozostaną dostarczone na czas oraz mniej asekuracyjnie ustalać termin podpisania umowy.

Mediator pomaga swoim klientom zgromadzić niezbędne dokumenty czy też na bazie upoważnienia robi to za nich. W wypadku zamiany własnościowych mieszkań używanych witryny ustalają, jaka jest cena każdego z lokali oraz w związku z tym, jaka będzie dopłata witryny, jaka zamienia miejsce zamieszkania mniejsze na pokaźniejsze. Można ustalić także równoważność wartości obu lokali, w owym czasie zamiana odbywa się bezgotówkowo. Przed parafowaniem umowy wymagane są dokumenty obu mieszkań, inaczej akty własności, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów.

Notariusz żąda również przedstawienia zaświadczeń z administracji obu lokali o braku zaległości pieniężnych dotychczasowych właścicieli. Prócz wypisu z ksiąg wieczystych w samym akcie notarialnym zawarte jest oświadczenie obu stron internetowych o braku zadłużenia, lub ewentualnie o jego wysokości. Pośrednik daje notariuszowi zaświadczenia zaświadczające, że w danych apartamentach nie jest zameldowany nikt poza figurami zameldowanymi. W przypadku wzajemnego zaufania pośrednika i notariusza, dokumenty dostarczane są z takim wyprzedzeniem, że zachowują aktualność w dniu osiągnięcia aktu zamiany. Współpraca taka jest użyteczna oraz przydatna dla najbardziej zaciekawionych, innymi słowy kontrahentów dokonujących zamiany. Niekiedy przy podpisywaniu aktu notarialnego obecnych jest dwóch pośredników, jeśli każda ze stron korzystała z innego biura. Wtedy wybór kancelarii notarialnej, która przeprowadzi całą operację zależy od wzajemnych uzgodnień.

Dodaj komentarz