Z jakiej przyczyny musimy dbać o planetę? Zainwestuj w fotowoltaikę

Ekosystem to istotne pojęcie występujące w ekologii. Najprościej rzecz charakteryzując, ekosystem stanowi układ ekologiczny, rozciągający się na danej powierzchni. Nie jest ona ściśle oddzielona, ponieważ granice ekosystemu są właściwie niewyraźne – gruntownie opisuje to montaż paneli fotowoltaicznych Kraków. Składają się na niego biocenoza i biotop. Pierwsza w wymienionych świadczy ożywioną część ekosystemu. Są to w takim razie rośliny, zwierzęta, a również niedostrzegalne gołym okiem mikroorganizmy. Biotop tudzież stanowi nieożywioną część przyrody, inaczej przeróżnego typu skały, piaski, żwir.

W ekosystemie wyróżniamy dwa rodzaje organizmów, różniących się sposobem pozyskiwania związków kalorycznych. Są to autotrofy, czyli producenci oraz heterotrofy, inaczej konsumenci. Pierwsze z nich to przede wszystkim rośliny, jednak też glony i sinice, które w wyniku szczególnych procesów takich jak fotosynteza i chemosynteza samodzielnie wytwarzają potrzebne substancje organiczne. Drugi typ systemów- klienci, jest cudzożywny, innymi słowy żywi się wytworzonymi przez autotrofy związkami pokarmowymi. Łańcuchy pokarmowe stanowią znaczącą część jakiegokolwiek ekosystemu. Tworzą one szereg zależności, dzięki którym można wskazać wzajemne powiązania troficzne. Odnosi się to ściśle do pokarmu i roli, jaką obierają indywidualne organizmy. Tylko ostatnie ogniwo łańcucha nie jest zjadane.

Wszystkie pozostałe, znajdujące się na rozmaitych etapach, służą jako pokarm. Wyróżniamy dwa typy łańcuchów pokarmowych. Pierwszy z nich to łańcuch detrytusowy. Wyróżnia go to, iż podstawowym ogniwem są saprofagi, inaczej organizmy, których pokarm stanowią martwe, będące w stanie rozkładu szczątki roślinne i zwierzęce. Później pojawiają się rośliny, jakie są zjadane przez zwierzęta. Ostatni szczegół takiego łańcucha to zwierzę mięsożerne. Wyróżniamy więc tutaj klientów pierwszego, drugiego rzędu oraz dodatkowego rzędu, w zależności od ich miejsca w sieci troficznej. Prócz łańcuchów detrytusowych eksperci w dziedzinie ekologii opisują także łańcuch spasania. Tutaj z kolei pierwszym ogniwem jest w większości wypadków roślina, a kolejne stanowią konsumenci uszeregowani wedle numerów rzędu.

Dodaj komentarz